REGULAMIN

Regulamin ustala ogólne warunki zamawiania papeterii, dodatków, dekoracji ślubnych i okolicznościowych oraz innych usług oferowanych przez Pracownię Artystyczną ThisOneDay i prezentowanych na stronie internetowej www.thisoneday.pl lub zależnych.

Właścicielem Pracowni Artystycznej ThisOneDay jest firma Anna Schubert LaLi z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Chocimskiej 10/5, 51-200 Wrocław, NIP: 8951994412.

I. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu.
2. Zamówienia należy składać na adres email: kontakt@thisoneday.pl.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.thisoneday.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
5. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a ThisOneDay.
6. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą e-maila i jej przyjęcie przez ThisOneDay.
7. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez ThisOneDay. ThisOneDay może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie ThisOneDay całej kwoty należnej za zamówiony towar.
9. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.
10. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy.
11. ThisOneDay na prośbę Klienta wystawia faktury. Aby otrzymać fakturę należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia.
12. ThisOneDay zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.

II. PRODUKTY I CENY
1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.thisoneday.pl mają charakter poglądowy oraz informacyjny i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
2. Poszczególne elementy papeterii, dodatków i dekoracji mają ustaloną cenę za sztukę lub kilka sztuk.
3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie www.thisoneday.pl są wyrażone w polskich złotych [PLN] i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Produkty niewyszczególnione w ofercie podlegają wycenie indywidualnej.
5. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.
6. ThisOneDay zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej

III. DANE DO PROJEKTÓW
1. Klient zobowiązany jest do przesłania wszelkich tekstów niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.
3. ThisOneDay nie wprowadza żadnych zmian do otrzymanych tekstów.
4. Przed wydrukiem tekstów ThisOneDay zobowiązuje się przesłać Klientowi elektroniczną wersję projektu w celu sprawdzenia jego poprawności i akceptacji. Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu nie ma możliwości wprowadzenia zmian.

IV. PROJEKTY INDYWIDUALNE
1. Projekty indywidualne powstają w oparciu o wskazania Klienta.
2. Przed przystąpieniem do realizacji projektu indywidualnego ThisOneDay pobiera od Klienta opłatę w wysokości 100,00 PLN.
3. Otrzymanie wpłaty jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu indywidualnego.
4. Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych.
5. Pozostałą część kwoty należnej za zamówiony towar Klient zobowiązuje się uiścić w ciągu 5 dni od momentu zaakceptowania projektu.
6. Projekt indywidualny obejmuje przygotowanie wizualizacji oraz wykonanie papeterii przez Pracownię.
7. Cyfrowa wersja projektu nie podlega sprzedaży, nie jest udostępniana do samodzielnego druku lub edycji.
8. W przypadku braku akceptacji projektu pobrane przez ThisOneDay koszty realizacji projektu indywidualnego nie podlegają zwrotowi.

V. DOSTAWA
1. Koszt wydania i odebrania zamówionych towarów ponosi Klient.
2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej.
3. Sposób dostarczenia przesyłki wybiera Klient.
4. Koszt dostarczenia przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od ilości zamówionych produktów oraz wybranego przez Klienta sposobu wysyłki.
5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przez klienta jako „adres dostawy”.
6. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów na terenie Wrocławia. Szczegóły dotyczące daty i adresu odbioru ustalane są indywidualnie z Klientem.
7. Czas dostawy nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: kontakt@thisoneday.pl w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
2. Poszczególne egzemplarze papeterii ślubnej, okolicznościowej, dodatków oraz dekoracji mogą się od siebie nieznacznie różnić, ze względu na ręczne wykonanie. Efekt ten nie może być przedmiotem reklamacji.
3. Ewentualne różnice kolorystyczne między produktem oglądanym na monitorze a produktem gotowym wynikają z przyczyn technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
4. Reklamacji podlega jedynie towar niezgodny z zaakceptowanym projektem lub uszkodzony.
5. Reklamacje rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni roboczych na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji,
6. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane przez ThisOneDay.
7. W przypadku uznania reklamacji ThisOneDay zobowiązuje się zwrócić Klientowi koszty wysyłki reklamowanego towaru oraz pokryć koszty ponownej produkcji i przesyłki towaru do Klienta.
8. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 „ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, nie podlega zwrotowi produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta oraz taki, który na życzenie Klienta został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).
2. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podejmując współpracę Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
2. ThisOneDay zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie www.thisoneday.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
5. Wszelkie materiały i treści, a w szczególności projekty, zamieszczone na stronie internetowej www.thisoneday.pl są własnością Pracowni Artystycznej ThisOneDay i są chronione prawami autorskimi, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez otrzymania pisemnej zgody autorów.
6. Pracownia ThisOneDay zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich swoich projektów w celach promocyjnych, zapewniając przy tym ochronę danych osobowych Klientów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).fejsbuk instagram pinterest